Satış Sanati

Beden Dili Nedir? Satış İletişiminde Neden Önemlidir?

By  | 
Satış Eğitmeni Aydın Yıldız

Satış Eğitmeni ve Satış Koçu Aydın Yıldız

Beden dilini etkin kullanmak satış sürecinde çok önemlidir. Satış iletişiminin kalitesi satışın sonucunu belirleyecek kadar etkili bir etmendir. Satış iletişimi konusunda satışçı ne kadar yetkin ve antrenmanlı olursa o denli işinde “pozitif sonuçlar üretmeye yakın olacaktır.

Satış İletişimiİçinde Beden Dili

Satış iletişimi genel olarak iletişimin özelleşmiş bir alanıdır. Satış iletişimi içinde de en çok öne çıkan konu ise “beden dilinin etkin ve etkili kullanımıdır.”

Beden konuşur. Siz isteseniz de istemeseniz de farkında olsanız da olmasanız da bedeniniz en öz halde bir mesaj unsurudur. İnsanlara mesaj verir.

Kişisel İmaj Faktörleri

Giyiminizle görünümünüzle, yüz ifadelerinizle, el ve kolların kendini ifade tarzlarıyla, en detayda kaş ve göz oynamasıyla bile uzay zaman içinde bedeniniz doğrudan bir mesaj unsurudur. Özellikle yaptığınız profesyonel meslek satış ise müşteri karşısında beden dilinizin farkında olmak çok önemlidir. -Tam da buraya bir parantez arasına şu bilgiyi koymak da faydalı olacaktır.- (Beden dilini bilinçli şekilde yönetmek çok zordur. Çünkü beden dili kendini ifadede bilinçaltı uzayına bağlı olarak -spontane- olarak çalışır.)

O halde beden dili yönetilemez mi?

Bilinçli Farkındalık

Hayır. Yönetilebilir. Bu gerçekliğe rağmen yönetilebilir. Bilinçaltı bir nöron öğrenmesi ile geçmişte beden dili için otomatik bir yol yapmış olabilir. Ve bu yol da karşılıklı iletişimlerde her zaman için sizin karşınıza negatif anlamda dikiliyor olabilir. Ancak -alışkanlık boyutuna-inmiş beden dili mimikleri bile “bilinçli farkındalık haliyle ve sürekli pozitif davranış öğrenme egzersizleriyle eski negatif beden dili alışkanlığının üzerine yeni pozitif beden dili nöron davranış kümelenmesi getirilebilir.

Mikro Yüz Mimik İfadeleri

Beden dili insanlar arasında bir otomatik anlaşma biçimidir. Özellikle konumuz gereği alıcı ve satıcı arasında cerayan eden satış iletişimi beden dili üzerinden anlam ve hız kazanır. İnsanlarla yüz yüze iletişim kurarlar. Her insanın yüzü bakıldığında insanın duygusal barometresidir. Yani her insan bulunduğu hal  içinde algıları üzerinden hissettiği içsel durumun oluşturduğu duyguları “yüz ifadeleri” üzerinden muhatabına yansıtır. Yüz ifadeleri ise diğer adıyla “mikro ifade” olarak isimlendirilen “mimikler”vasıtası ile muhataba aktarılır.

Satış iletişiminde tüm zamanların en güzel mimiği, evrensel kabul görmüş haliyle “gülümseme” mimiğidir. Gülümseme mimiği o kadar güçlü bir mimiktir ki özellikle satış iletişiminde “her zaman kazanan” olmanın neredeyse “altın anahtarıdır, demek asla yanlış olmaz. Gülümsemek satış iletişiminde satıcının yüzünün alabileceği en iyi “duygulanım durumudur.” Gülümseme mimikleri karşıdaki insanı sakinleştirir. Olumlu bir moda, satın alma moduna sokar. Satıcı ve alıcı arasındaki mevcut ve/veya olası buzları kırar. Satıcıyı sıcaklaştırır ve samimi hale getirir. Satıcının sözlerini değerli ve dinlemeye değer kılar. Gülümseme her yönüyle sihirli bir eylemdir. Satış iletişiminde sergilenebilecek en yi ve en ideal beden dilidir.

Sözsüz İletişimin Gücü

Satış iletişiminde beden dilinin diğer anlamlarından biri de “sözsüz iletişimdir.” Bu ne demek?

Siz satış iletişimi sürecinde karşınızdaki alıcıya/müşteriye hiç bir şey söylemeseniz de bedeniniz sadece duruşuyla ve sahip olduğu organlar vasıtasıyla müşterilerinize deyim yerindeyse -kitaplar dolusu bilgi ve durum modu- aktarabilir. Yani sözsüz iletişim bir gerçektir. Satış mesleğinde soyut ama derin ve sarsıcı etkileri vardır.

Satıcı ve alıcı karşı karşıya geldiklerinde içgüdüsel olarak birbirlerinin durumsal beden dillerini okurlar. Bu okuma esnasında şu gibi iç sesler karar vermek üzere olan bilinçli beyne ulaşır, işte örnekler

-Yüzü hiç gülmüyor.

-Ters biri herhalde.

-Dik dik bakıyor.

-Sadece soruyor. Bakıcı müşteri bu, soracak soracak almayacak

-Mağazaya zaman geçirmeye gelmişe benziyorlar. Ailece gelmişler.

-Acelesi var görünüyor.

Bunun gibi algılara beden dili yansımalı “iç ses” örnekleri satış iletişiminde ne türden sahne, olay ve algılamaların döndüğüne dair bize bir fikir iletebilir.

Beden dili sahip olduğu güç özellikleri ile satış iletişiminde özellikle “bilinçli farkındalıkla” kullanılması gereken sonuca etki eden bir performans aleti bütünüdür. Satışta beden dilini iyi kullanan satıcılar her zaman için rakiplerinden bir adım daha önde olacaktır. Bunun için ne gerekir? Beden dilinin doğru ve etkin kullanımının da içinde olduğu 360 derece satış geliştirme eğitimi

Bu nokta su götürmez.

 

Aydın Yıldız / Satış Eğitmeni

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir