Satış Sanati

Satış Danışmanlığı Kariyerinin İade-i İtibarı Hakkında

By  | 
Satış eğitmeni Aydın Yıldız

Satış Danışmanlığı Mesleki Kariyer Eğitimleri

Satış danışmanlığı kurumlar için en kritik pozisyonların başında gelir. Çünkü satış varsa kurumlar ayakta ve hayatta kalabilirler. Satış varsa kurumun diğer departman ve organları varlıklarını sürdürebilirler. Satış varsa kurum vizyonu kendini gerçekleyebilir.

O halde soralım:

Satışın biricik öznesi kimdir?

Cevap:

Satış Danışmanı.

Satışı bir bütün olarak düşünen, tasarlayan, yapan, sürdüren, geliştiren, ürünü satan ve hatta ilave ürünler de satarak satışı çok daha ustaca bir sonuca bağlayan kimdir?

Satış danışmanı.

Satış danışmanı satış iletişim sürecinin kalitesini belirleyen ve olumlu mecrada akmasını sağlayan hatta satış sonrasında da iletişimin doğruluğu parelelinde müşterinin tekrar tekrar satın alması ve tekrar tekrar mağazaya gelmesi için marka sadakati oluşturan kişi kimdir?

Satış danışmanı.

Kafasındaki müşteriye değil, kanlı canlı karşısındaki müşteriye hizmet veren, onu sadece iki kulağıyla değil, gözleriyle ve hatta ruhuyla dinleyen hatta bu “dinleme” kavramını terapi boyutunda müşterisine veren kimdir?

Satış danışmanı.

Müşterisini anlamayı en önemli satış aksiyonu gören, müşterisinin gerçek ihtiyacını en doğru ve en hızlı şekilde gidermeye kendini odaklayan müşterisine sadece bir ürün değil ürünün yanında hizmet, hizmetin yanında, müşteri beklentilerini de aşan hizmet, artı (+) hizmetin yanında “marka deneyimi” de oluşturup sunan kimdir?

Satış danışmanı.

Müşteriyi karşılayan, müşteriyle satış iletişimine giren, müşteriye gülümseyen, müşteriye en ideal insansı çerçevede ilgi üreten ve iletişim kalitesi sunan sonuçta da satış sürecine dahil olan her aktörün kazanması için performans ortaya koyan kimdir?

Satış danışmanı

Bu böyle gider.

Satış danışmanı / Satış danışmanları özellikle perakende satış organizasyonlarında çok kritik kariyer pozisyonlarıdır. Kurumlar hiç bir zaman, hiç bir şekilde bu pozisyonları “es geçmek” gibi bir lükse sahip değillerdir. Eğer böyle bir durum varsa da bu kurumun “vizyon eksiğinin” bir göstergesidir. Kurum yöneticilerinin “büyük resmi” göremediklerinin ve/veya “iyi okuyamadıklarının bir işaretidir.

Vizyoner ve aksiyoner perakende mağazacılık organizasyonları insan kaynağı yönetiminde satış danışmanlarına özel ve statülü bir kariyer planı yaparlar. Satış danışmanlarının karşılaştırmaları üstünlüklerini iyi görür ve okurlar. Satış danışmanlarına “sürekli eğitim desteği” verirler. Bu eğitimler onların her şekilde gelişmeleri içindir. Bu eğitimler kişisel gelişim eğitimlerinden mesleki eğitimlere, kariyerinde yükselme eğitimlerinden yatay pozisyonlarda kariyer yapma desteklerine kadar her alanda düşünülmelidir.

İnsan kaynakları departmanı satış danışmanlarının çalışan ve önemli değerler üreten bu birimlerinin ihtiyaçlarını ve motivasyon eksikliklerini kurumun diğer departmanlarına göre daha “iltimaslı” şekilde gözetmek zorundadırlar.

Böyle olursa ancak kurumun dengeleri daha iyi ve biribirileriyle uyum içinde çalışır. Kurum içinde en ok gözetilmesi gereken alanlar “müşteriye en yakın hizmetlerin verildiği” alanlardır. Bu tanım çerçevesine birinci dereceden uyan görev alanı bu durumda “Satış danışmanlığı” kariyeri olmaktadır.

Perakende sektöründe yer alan özellikle aile şirketleri ya da üretim orjinli perakende firmalarnın temel hastalığı ve iflah olmaz bulanık mantığı ise şu “patron bakışı”  ve “patron bilinçaltı” dışa vurum cümleciklerinde gizlidir:

-Satış danışmanlarına eğitime gerek yok.

-Çok fazla sirkülasyon var. Biz eğitim veriyoruz. Onlar 3 kuruş fazla para görsün rakip firmalara gidiveriyorlar.

-Yaptığın yatırım boşa gidiyor.

-Ben yatırım yapıyorum, eğitimler aldırıyorum, bir bakmışsın rakip firmalar satış danışmanını kapıvermiş

-Bunların mesleği zaten satış. Eğitimle ne öğrenecekler ki

-Eğitimlere sık sık para harcamaya gerek yok en son 3 yıl önce yapmıştık. Yine bu zaman aralığında verebiliriz.

-Satış danışmanları heryerde var. İstemediğin kadar var. Birisi gelir diğeri gider.

Bu cümlecikler perakende mağazacılığı 360 derece kavrayamayan vizyon eksiği olan ve/veya üretim orjinli perakende içine sonradan girişi yapmış “bilgi, deneyim ve farkındalık” eksiğine sahip firma patronların içgörüleri, mentaliteleri, algı yorumları ve/veya iğreti düşünceleri.

Ne lazım?

Öncelikle perakende sektöründeki patronların da esaslı bir liderlik, yönetim bakışı ve vizyon eğitimlerine girmelerine ihtiyaç görünüyor.

Eğitim şart ve herkese lazım. Eğitim ve öğrenim hayat boyu. İş yapmanın özü “bilgiye” dayanıyor artık. İş yapmak katma değerli bilgiyi müşteriye doğru yönlendirmek anlamına geliyor artık. Satış yapmak herşeyin hzla değiştiği bir dünyada değişimle beraber değişerek müşterinin istediği en doğru ve en ideal “değerleri” üretip müşteriye sunabilmekten başlıyor artık.

Satış danışmanı perakende mağazacılıkta en popüler kariyer alanıdır. Perakende organizasyonun lideri bu pozisyona gereken önemi ve önceliği verdiğinde kurum iletişim ve bilgi çağının en temel isterini yerine getirmiş ve rakiplere karşı deyim yerindeyse orantısız bir güç kullanarak  “turboları ateşlemiş” olacaktır

Perakende mağaza liderleri, “satış danışmanlığı” pozisyonunu lütfen hep göz önünde ve hep el üstünde tutun. Çünkü perakendede kurumsal başarının altın anahtarı farkına varılmayan ölçülerde bu pozisyonun her açıdan “güçlendirilmesinde” yatmaktadır.

 

Aydın Yıldız / Marka Danışmanı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir