Satış Eğitimi

Temel Satış Eğitimi

“Satış 360”   -Aydın Yıldız Farkıyla-

İçerik ve Başlıkları :

satış sanatı1

 • Satış Kavramı ve anlamları
 • Satışın ana işleyiş motoru: “Pozitif hayat görüşü “
 • Satışın önemi ve yükselen bir kariyer alanı olarak “Satış Yönetimi”
 • Satış süreci ve satış yönetimi
 • Satış kavramlarına hakim olmak satış kolaylığı sağlar
 • Satış İletişimi nedir? Nasıl İşler? Satış eğitimi -uygulamalarıyla-
 • Satan ve sattıran güçleri tanımak ve geliştirme
 • Ürün bol, müşteri kıt…Satabilenlerin yüzyılındayız
 • Müşterilerin satın alma nedenleri?
 • Temel müşteri bilgisi ve  müşteri profilleri
 • İnsanlar neden satın alır?
 • Satabilmek için satın almanın mantığını anlamak
 • Erkekler ve kadınların satınalma tarzları
 • “En değerli müşteri sahip olduğumuz müşteridir”
 • Müşterilerin hoşuna giden-gitmeyen unsurlar ve satıcı davranışları
 • Müşteri sadakati yaratmada 3 etkili satış yaklaşımı önerisi
 • Başarılı bir satış temsilcisinin özellikleri
 • Satışı pozitife çeviren özgüçlerinizin ve yeteneklerinizin farkında mısınız?
 • Müşteriyi izlemek, gözlemek, soru sormak, dinlemek, anlamak, çözmek
 • Ürünün özellikleri ile anlatmak ama ürünün faydası ile satmak prensibi
 • “Güven alışverişi, alışverişten önce gelir”
 • Etkili Satış Teknikleri (Başlangıç, orta ve ileri düzeylerden örneklerle)
 • Satışa hazır olmak (satış hazırlıkları) satışta rahatlığı, rahatlık da müşterinin güvenini sağlar.
 • Ürünü etkili sunmak, müşteriyi etkiler
 • Ürünle müşteri arasındaki mesafeyi azaltmak satın alma kararını hızlandırır
 • Ürünü müşterinin denemesini sağlayın satıştaki inanılmaz etkisini ilk elden görün
 • Müşteri itiraz ettiğinde ne yapmalı? Nasıl davranmalı?
 • Satış iletişiminde etkili olmak : “Bilebilmekten yapabilmeye”…
 • Satış iletişiminde  beden dilinin etkili kullanımı
 • Satışta rahat olmanın 4 sırrı: “İlgi+Bilgi+Sevgi+Beceri”
 • Satışta zirveye ulaştıran 4 basamaklı merdiven
 • Zor müşteri yoktur; “anlaşılması gereken müşteri” vardır.

 

Eğitim: Temel Satış Eğitimi

Eğitmen:

Aydın Yıldız