Satış Eğitimi

Satış Eğitimi

“Satış 360”  

Eğitmen: Aydın Yıldız 

İçerik ve Başlıkları :

Satış Eğitimi Denince Satış 360

Satış Eğitimi

 • Satış Eğitimi -Başlangıç-
 • Satışı ve satış mesleğini sevmek / Sonrası Profesyonellik
 • Satış geliştirmede “hayal gücü egzersizleri” -Grup Workshop-
 • Satış kavramı ve anlamları
 • Satış bilimi ve satış sanatı perspektifleriyle satışı nasıl okumak gerekir?
 • Satış eğitimleri satış ekipleri için ne fayda üretir?
 • Satışın ana işleyiş motoru: “Pozitif hayat görüşü “
 • Satışta ikna ve satışta insanları etkileme faktörleri nasıl kullanılır?
 • Satışın önemi ve yükselen bir kariyer alanı olarak “Satış Yönetimi”
 • Satış süreci hangi aşamalardan oluşur ve satış yönetimi
 • Satış kavramlarına hakim olmak “satış kolaylığı” sağlar
 • Satışın kavramlarına inanın, sevin, hayata geçirin ve farkı başarı olarak yaşayın.
 •  …

Satış Eğitmeni Aydın Yıldız

Satış eğitimi

  • Satış Eğitimi 360 derece satış perspektifiyle
 • Satış iletişimi nedir? Süreç içinde nasıl işler? Satış eğitimi -uygulamalarıyla-
 • Satan ve sattıran güçleri tanımak ve geliştirmek
 • İhtiyaç, istek, beklenti, arzu ve problem kavramları merceğinden satışı anlamlandırmak
 • Ürün bol, müşteri kıt… Satabilenlerin yüzyılındayız
 • Müşterilerin satın alma nedenleri?
 • Temel müşteri bilgisi ve  müşteri profilleri
 • İnsanlar neden satın alır?
 • Satışta tüketici iç görüleri
 • Müşteriyi anlamak / Zihin okuma becerileri
 • Satabilmek için satın almanın mantığını anlamak
 • Satışta değer fayda ve avantaj sunumlarını müşteriye yapmak
 • Erkekler ve kadınların satın alma tarzları
 • Yeni müşteri kazanma teknikleri (Beyin Fırtınası Metoduyla)
 • “En değerli müşteri sahip olduğumuz müşteridir”
 • Müşterilerin hoşuna giden-gitmeyen unsurlar ve satıcı davranışları
 • Müşteri sadakati yaratmada 3 etkili satış yaklaşımı önerisi
 • Başarılı bir satış temsilcisinin özellikleri
 • “Marka Satıcı Olmak” Bu kavrama hayat vermek sizin elinizde!
 • Satışı pozitife çeviren öz güçlerinizin ve yeteneklerinizin farkında mısınız?
 • Müşteriyi izlemek, gözlemek, sorular sormak, dinlemek, satışa dair ipuçlarını yakalamak, anlamak, çözmek
 • Müşteri anlamada soru sormanın gücünü kullanın.
 • Satışı Yönetmenin altın anahtarı “Soru Sorma Teknikleri
 • Müşteriye ilave ürün satış teknikleri (Çapraz satış tekniği)
 • Müşteriye alternatif ürün satış tekniği
 • Ürünün özellikleri ile anlatmak ama ürünün faydası ile satmak prensibi
 • “Güven alışverişi, alışverişten önce gelir”
 • Etkili Satış Teknikleri (Başlangıç, orta ve ileri düzeylerden örneklerle)
 • İleri düzey satış: “Satışın Felsefesi” ile satış yapmaktır.
 • Satışa hazır olmak (satış hazırlıkları) satışta rahatlığı, rahatlık da müşterinin güvenini sağlar.
 • Müşterinin en önemli ihtiyacı ürün bilgisidir. Müşteriye istediği bu bilgiyi verin. Ustaca bir iletişimle verin.
 • Ürünü etkili sunmak, müşteriyi etkiler
En iyi satış eğitimi Aydın Yıldız Eğitimi

Satış Eğitimi Workshop

 • Satışta “deneyim sahnelemesi” üretmek müşterinin algılarına seslenerek satış etkisi yaratır.
 • Ürünle müşteri arasındaki mesafeyi azaltmak satın alma kararını hızlandırır
 • Ürünü müşterinin denemesini sağlayın satıştaki inanılmaz etkisini ilk elden görün
 • Müşteri itiraz ettiğinde ne yapmalı? Nasıl davranmalı?
 • Satış iletişiminde etkili olmak : “Bilebilmekten yapabilmeye”…
 • Satış iletişiminde  beden dilinin etkili kullanımı
 • Satışta rahat olmanın 4 sırrı: “İlgi+Bilgi+Sevgi+Beceri”
 • Satışta zirveye ulaştıran 4 basamaklı merdiven
 • Zor müşteri yoktur; “anlaşılması gereken müşteri” vardır.
 • Müşteriye “yardımcı olma modunda” satış yapmak
 • Satış kapama teknikleri

 

Eğitim: Satış Eğitimi / Satış 360

Eğitmen:

Aydın Yıldız