Satış Sanati

Satış Eğitimleri Bir Yatırım Kalemidir

By  | 

Satış Eğitimleri Bir Yatırım Kalemidir. Her yatırım kazanç ve getirileriyle bir süreç sonunda mutlaka kendi farkını ortaya çıkarır.

Perakende sektörü “hizmet yoğun” bir sektördür.

Satışı kolaylaştıran, satışı hızlandıran, satışı ilave ve alternatif ürün sunumlarıyla verimli ve etkin hale getiren “müşteri hizmeti” özellikle perakende sektöründe en az ürün kadar değerlidir.

Müşteri mağazada bilgili, bilinçli, eğitimli hizmet bilgisiyle donanımlı, dinamik ve çevik satış danış danışmanları görmek ister. Eğer alışveriş sürecinde bu en temel değeri bulamazsa hayal kırıklığına uğrar. Çünkü özellikle mağazacılıkta artan rekabet nedeniyle etkili müşteri hizmetleri neredeyse bir “standart” hale gelmiştir.

Fakat realitede “insan faktörünün” doğasından dolayı bu standardın içeriği gereği şekilde doldurulamamaktadır. İşte yüzeye vuran bazı sebepler:

  • Perakendede personel devir hızının genel olarak çok yüksek olması
  • Sürekli yenilenen ve çoğu zaman esaslı hizmet eğitimi verilmeyen personelin hemen satışa dahil edilmesi
  • Özellikle genç çalışma gücünün mağazalarda istihdam edilmesi
  • Gençlerin “satış mesleğini” bir meslek olarak algılamakta ve kabul etmekte zorlanmaları
  • Satış mesleğini “geçici” bir ara konak bir meslek olarak görmeleri
  • Yaptıkları işin önemini ve değerini içinde bulundukları zaman ve zeminde gereği şekilde kavrayamamaları
  • Yüksek derecede ürün bilgisi eksikliği
  • Bu bilgisizlikten kaynaklanan özveri ve iletişim bilgisi eksikliği
  • Hayat amacı ve kariyer hedefsizliğinin satış süreçlerine yansıması ve yaşanan “gelişigüzellik”

Mesleki anlamda satış geliştirmeye ve müşteri hizmetleriyle fark yaratacak her aktiviteye karşı tüm bu negatif ağırlıklardan kurtulmanın yolu hiç şüphesiz “satış eğitimleri”dir.

Satış eğitimleri mağaza satış ekibinin bilgi ve bilinç düzeyini artırır.

Satış eğitimleri satış personelinin mağazasını ve markasını içtenlikle sahiplenmesini sağlar.

Marka ve içinde hizmet verdiği marka ile daha güçlü içsel bağlar kurulmasına yardımcı olur Sonuçta “aidiyet bağı” kat be kat artar.

Personel devir hızı düşer

Müşteri memnuniyeti ve müşteri güveni artar.

Müşteri sadakati yükselir.

Satış eğitimleri mağaza yöneticileri ve satış danışmanları için bir “yenilenme” sağlar.

Yenilenme duygusal anlamdada hem çalışanların hem de müşterilerin hayatlarına pozitif  bir katkı sağlar.

Kurum açısından da satış eğitimleri çalışanların önemsenmesidir. Onların kariyerlerine önem ve değer vermedir. Onların kariyerlerini planlamada kurumsal olarak sorumlu davranmaktır.

Çalışanlarına satış eğitimleri aldıran kurumlar müşteriler tarafından hemen ve kolaylıkla farkedilir. Çalışanlarına müşteri hizmetinin geliştirilmesi noktasında yatırım maliyetine katlanan firmaları müşteri “doğal olarak” tercih ve güveni ile ödüllendirir.

Çalışanlarına satış ve hizmet eğitimleri aldıran, çalışanlarına etkili müşteri hizmeti ve satış  iletişimi eğitimleri aldıran firmalar bu eğitimlerin sonuçları sahaya yansıdıkça rekabette fark yaratan makası çalıştırmış olurlar.

Satış eğitimleri mağazacılıkta iyi ve etkili satış ekipleri oluşmasına da yardımcı olur. Satış ekiplerinin kolektif hizmet yapılanması müşterilerin mağazadan yaptıkları alışveriş deneyiminden hoşlanma sonucunu oluşturur. Mağaza markasının müşterilerce sahiplenmesine neden olur. Marka kısa zamanda müşteri hizmeti farkıyla bir love-mark olur.

Tüm bunlar eğitime önem ve değer firmaların eğitim sonucunda elde edecekleri pozitif değerler.

“Satış eğitimleri” bu çok yönlü faydalarıyla kesinlikle firmalar için bir maliyet değil tam tersine çok karlı bir yatırım kalemidir.

Mağazalarında genç satış danışmanlarını periyodik olarak satış ve hizmet eğitimlerine alan perakende markaları kesinlikle rekabet üstünlüğüne de sahip olacak. Çünkü perakende mağazacılıkta geleceğin sahibi bilginin ve eğitimin gücüyle donanmış “güvenilir ve çevik” hizmetler veren perakende kurumlarının olacaktır.

 

Aydın Yıldız / Marka Danışmanı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir