Satış Sanati

Satış Eğitmeni Nasıl Olmalı?

By  | 

Satış Eğitmeni denince

Satış Eğitmeni Aydın Yıldız 

Satış eğitmeni kimdir?

Satış eğitmeni satışı sahada gerçekleştirenler için bir rol modeldir. Satış eğitmeni, satış mesleğinin incelikleri ve teknikleriyle buluşmak isteyen herkes için canlı, heyecanlı, tezcanlı bir yapıda olmalıdır. Ki etkileşim doğsun.

 

Proaktif bir yapıda olsun ki eğitime gelenler için gelecek baskın bir aidiyet duygusu oluşsun. Meslek sevilsin.

Nasıl bir karakter ve davranış profilinde olmalı?

Satış eğitmeni, “satışı” ve satış yapmanın inceliklerini ve temel metodolojisini tüm yönleriyle zihinsel olarak modellemiş ve modeli katılımcılarının algı ve algılama düzeylerine göre onlara etkili iletişimle anlatabilen ve aktarabilen kişidir.

 

Satış eğitmeninin geçmiş satış tecrübesinin olması gruba kaliteli “deneyim aktarımı” açısından oldukça önemlidir.

 

Satış eğitmeni “360 Satış” konusundaki tüm literatürü bilmeli ve konularına hakim olmalıdır. Satış literatürünü bilmek, satış ve müşteri jargonuna hakim olmak bu alanda kariyer yapmak isteyenlere de harika ilhamlar taşınmasına sebep olacaktır.

 

Tam da bu konuda anonim özlü bir sözde der ki: “En iyi tiyatro, dinleyicisini kendisine hapseden ve ona ilham verendir.” Anonim

 

Satış eğitmeni duruşuyla, konuyu anlatımıyla, duygu ve deneyim aktarım tarzıyla, eğitim esnasında sahne kullanımı ve sahne performansıyla kullandığı kelimelerin gücüyle… satış konusunda kariyer yapmak isteyenler için güçlü bir motivatör ve etkileyicidir.

 

Ayrıca dünya üzerinde herşey ve herkez biribiriyle çok yönlü ve çok boyutlu etkileşimler içerisinde değişirken, dönüşürken ve gelişirken satış mesleğinin de bu hızlı dönüşümden payını almaması düşünülemez.

Satışta gelecek trendlerini bilmek

Satış eğitmeni satış mesleğinin fütüralistiği üzerine düşünen kafa yoran ve hizmet vereceği hedef kitle için değerli bilgiler çıkarımsayan bir kişilikte olmalıdır.

 

Satış nereye gidiyor?

Satışın bir anayasası var mıdır?

Konvansiyonel ve hızla gelişen dijital satışın yolları nerelerde birleşiyor? Nerelerde ayrılıyor?

Satış sanatındaki son trendler nelerdir?

Satışın psikolojisi ve satışın felsefesini bilmek sahadaki satış personeline ne gibi avantaj ve fırsatlar sunmaktadır?

Satış yapmanın satışı bir meslek olarak kabul etmenin ve bu yolda ilerlemenin kazançları nelerdir?

Satış yapmanın teknikleri ve teknolojisindeki son gelişmeler nelerdir?

Satışçı gücünü hangi kaynaklardan almalıdır?

Satışçı bilinçli zihninde ve bilinçaltı zihninde satışı kolaylaştıran bu güç kullanımlarını ve güç dizinlerini  nasıl eşgüdümlemelidir?

Satış enerjisi nedir? Satış gerçekleştirmede ne kadar önemlidir?

Satışta bilinçaltı bilgeliğini kullanmak nedir, nasıl olur?

 

Satış360 bilgisi, teori ve uygulaması satış eğitmeni kalitesini verir. Satış eğitmeni özünde güçlü yeteneklerle donanmış harika bir iletişimcidir. 3 önemli yetkinliğe ve güce sahiptir.

 

  • Kelimelerin değiştirici ve geliştirici gücü
  • Konu anlatımlarında kişisel deneyiminden kaynaklanan ses tonu etkileyiciliği ve inanmışlığının gücü
  • Grubu ve dinleyenleri iknada ve etkilemede kendi bedeninin verdiği güçlü desteğin gücü

 

Kaliteli bir satış eğitmeni olmak için 2 saf gene sahip olmak size yeterli olacaktır.

 

  • Satış geni
  • İletişim geni

 

Aydın Yıldız / Satış Eğitmeni

BrandYoyo Creative Agency

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir