Satış Sanati

SATIŞ İLİŞKİLERİ… 360 derece Satış Perspektifinden:

By  | 

Satış İlişkileriSatış sürecinin her aşaması “Satış İlişkileri” ile doludur.

Satış alanında her şey her şeyle, herkes herkesle, herkes her şeyle ve her şey herkesle bir ilişki ve iletişim halindedir. Ancak bu ilişkilerin “hakkı” verildiğinde ideal satışlara ulaşmak mümkün olur.

“ÜRÜN ve satışa” bir ilişki sistematiği içinde baktığınızda….

Ürünle, ürünün sahip olduğu kalite algısı arasında bir ilişki vardır.

Ürünle,  ürünün müşteri zihninde var olan ürünün faydaları arasında bir ilişki vardır.

Ürünle ürünün temsil ettiği marka, marka değerler sistemi, marka vaadi, marka iletişimi, önceki marka deneyimleri, marka algısı  ve marka gücü arasında bir ilişki vardır.

Ürünle müşteri arasında bir ilişki vardır.

Ürünle ürün arasında ürünle ürünün satıldığı zaman, mekan ve görsellik arasında bir ilişki vardır.

Ürünle o ürüne ihtiyaç duyan insanlar arasında bir ilişki vardır.

Ürünle ürünü satacak olan satış danışmanı arasında bir ilişki vardır.

Ürünle ürünün satışa sunulduğu raf, ürünün fiyatı, ürünün bildirişim kalitesi arasında bir ilişki vardır.

Ürünle ürünün kendi kendini sattırma gücüne tesir eden “ürünün özellikleri” arasında bir ilişki vardır.

 

“MÜŞTERİ ve satışa” bir ilişki sistematiği içinde baktığınızda….

Müşteri ile ürün arasında bir ilişki vardır

Müşteri ile marka arasında bir ilişki vardır

Müşteri ile mağaza, mağaza görselliği, satış sahnesi, ürünün müşteri algılarına sunuluşu, estetik ve etkileyici sunuş tekniklerini müşteri için ve müşteri adına kullanım kalitesi arasında bir ilişki vardır

Müşteri ve müşterinin “doğrudan ve direkt” satın alma kararları ile yine müşterinin  5 duyusuna seslenen ve deneyim ekonomisinin farkında, bilinçli, başarıya odaklı, aktif perakende mağazacılık yapısı ve marka organizasyonları arasında bir ilişki vardır.

Müşteri ile müşterisinin kim olduğu hakkında araştırmalar yapan, müşterisini her seferinde ve tekrar kez “keşfetme” çabasıyla üzerine para verip-bedel ödeyip araştırmalar yaptıran firmalar ile sonuçta “çok satan” firmalar arasında bir ilişki vardır

Müşterilerini her türlü ticari aksiyonun tam merkezkaçına koyan, gereğinde “sistemi” ikinci plana alan ne yaptığını ve nasıl yapacağını bilen “farkındalık gücü yüksek” satış organizasyonları ve kurumları arasında çok doğal bir ilişki vardır.

Müşterilerinin zevklerini, beğenilerini 360 derece bilen,

bilmekle kalmayıp bu müşteri “beğeni haritalarını “sahaya yanstan”,

yansıtmakla kalmayıp bu aksiyonların sonuçlarını ölçen,

ölçmekle kalmayıp bu sonuçları yeniden satış sistemine dahil eden

ve bu sonuçları yeniden dizayn edip tasarımlayan ve bu yolda gayretleri olan kurumlarla “başarılı satışlar ve başarılı mağazacılık” yapan kuruluşlar arasında da bir ilişki vardır.

“SATIŞ DANIŞMANI ve satışa” bir ilişki sistematiği içinde baktığınızda….

Satış danışmanının işe ve mesleğine olan ilgisi, bilgisi, görgü ve sevgisi ile müşteri arasında bir ilişki vardır.

Satış danışmanının güler yüzü ve pozitif enerjisi ile müşterilerin satın alma frekansı arasında bir uyum ve mutlak düzeyde bir ilişki vardır.

Satış danışmanının ürün bilgisi, satış yönetimi bilgisi, kişisel iletişim kalitesi, sektör ve marka bilgisi ile müşterilerin satış danışmanına “güvenip” ürün satın alma mod ve satın alma kararları arasında bir korelasyon ve bir ilişki vardır.

Satış danışmanın satış mesleğinin gerekleri ve incelikleri doğrultusunda kendini mesleğine tam anlamıyla vermesi, müşteri karşında özgüvenli duruşu, kendisi ile barışık olması ve bir kariyer vizyonu taşıması ile yine müşterinin satın alma kararı, müşteri memnuniyeti ve sonuçta da müşteri sadakati arasında yüksek derecede bir ilişki vardır.

Satış danışmanının müdürüne, iş arkadaşlarına, müşterilere hatta ürünlere yaklaşımı ve davranışları yönüyle satışlar arasında bir ilişki vardır.

Satış danışmanının görsel ve estetik gözü ile saha içi uygulamalar arasında bir ilişki vardır.

Satış danışmanının satış yapmadaki “isteklilik” düzeyi ile satışların “aritmetik ya da geometrik artış” düzeyleri arasında mutlak bir korelasyon ve bir ilişki vardır.

Özetlersek satış süreçlerinin her aşamasında satışa etki eden herkes ve her şey arasında görünür/ ya da görünmez bir ilişki vardır.

Satış yapmak ve satışı profesyonel tarzda yönetebilmek, daha da ötesinde “sürdürülebilir satışlar yapabilmek” neden öyle kolay değildir, işte bu ilişkiler yumağı gözlemlendiğinde çok daha net bir sonucun ortaya çıktığı görülecektir.

Tüm bu ilişki düzlemlerinden şu ortak sonuçları çıkartabiliriz.

  • Satış bir meslektir.
  • Satış günümüzde tamamen bir uzmanlık alanıdır.
  • Satışta profesyonellik dışında gelişi-güzelliğe ve rast-geleliğe asla yer yoktur.
  • Satış bir sanattır. Satış sanatı ancak ve ancak bu sanatı bilenlerin ve bu sanata ilgi ve sevgileriyle destek verebilecek gönüllülerce büyüyüp gelişebilir.
  • Satış geniş bir ilişkiler ve iletişim ağı üzerinde içsel enerji ve motivasyonlarla devir-daim eder.
  • Satış üretmeye dair içsel enerji depoları ve içsel enerji trafoları çalışmıyorsa eğer satış da bir noktaya kadardır ve süreklilik açısından da sonrası hiç yoktur.

O zaman bu makaleye ait son cümlemi kayda alıyorum.

“Satış!” deyip geçmeyin.

 

Aydın Yıldız / Marka Danışmanı

 

 

1 Comment

  1. Pingback: Satış Başarısı / Satış 360 Perspektifi İle... - Perakende Vitrini

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir