Satış Sanati

Satış sanatı, “müşteri ihtiyaçlarını” okuyabildiğinizde başlar!

By  | 

Müşteri İhtiyaçlarıİnsanlar neden alışveriş yapar?

İhtiyaçları nedeniyle.

İhtiyaç nedir?

“İhtiyaç bir kere oluşmaya görsün, oluştuğunda kişiye elem ve ızdırap veren, “acı duygusunu” ortaya çıkaran ve hemen müdahale ile giderilmediğinde de kişide fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal gerilimler oluşturabilen “hal ve haller”dir.

İhtiyacın özü insanın düşünce sisteminden kaynaklanır ve insanı ihtiyaç doğrultusunda yönlendiren saik ve/veya saiklerin gücüyle eşdeğerdir.

İhtiyaç kavramı dünyanın en önemli kavramlarından biridir. Çünkü ekonomi tamamen bu güçlü kavramın ekseninde döner.

İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. 4 ana kavramda toplamak gerekirse ihtiyaçlar:

 • Fiziksel ihtiyaçlarımız
 • Düşünsel ihtiyaçlarımız
 • Duygusal ihtiyaçlarımız
 • Ruhsal ihtiyaçlarımız

İhtiyaç kavramı insan zihninde bir düşünce ile oluşur. İhtiyaç düşüncenin oluşturduğu elektro kimyasal bir dürtü sonucu bir salgı oluşturur. Bu salgı insan fizyonomisi üzerinde bir stres hormonu vasıtasıyla bir gerilim oluşturur. Bu gerilimi biz gündelik dilde psikolojik “acı” olarak algılarız.

Acı ihtiyaç doğrultusunda insanı arayışa yöneltir. Bir itilim ve motiv oluşturur. Harekete geçme ve arama süreci sonunda ihtiyacı karşılayan fayda ve değer ulaşılır. “Acı son” bulur. Tabii ki ihtiyacı/ihtiyaçları giderilen-karşılanan insan da huzur.

İnsanlar sürekli ihtiyaçlarının peşinde olarak dünya üzerinde hayat sürerler.

İşbölümü ve uzmanlaşma modern çağlarda alışverişi hem mantıki hale getirmiş hem de karmaşıklaştırmıştır. Örneğin sadece şu “ödeme” kavramlarında gelinen noktaya bakın:

Kredi kartları, sanal kredi kartları, internet üzerinden tanımlanan hesaplar, sanal alışveriş, sanal hesap tanımlaması, bitcoinler, şifreler, pos cihazından kredi onayı gelmesi, eft, money transfer banking kullanma, konvertibilitesi olmayan paralar, dövizle işlem, cash indirimi, dolar/euro parite farkının göz önünde bulundurulması…

Alışverişin ve tüm satış ve satın alma işlem ve süreçlerinin doğasında ihtiyaçlar yatar. İhtiyaç kavramını tam da burada “fayda ve değer” arayışı şeklinde isimlendirmek de uygun olur. Çünkü ihtiyaçlar çok çeşitli “görüngüler” içinde insan fizyonomisinde dürtü oluşturabilir. İşte bu ihtiyaç görüngülerinden bazılarını, 360 derece “bakış açısı perspektifinden” mercek altına alalım:

 • Temel ihtiyaçlar
 • Hazır ihtiyaçlar
 • Uyuyan ihtiyaçlar
 • Uyanmış ihtiyaçlar
 • Uyarılmış ihtiyaçlar
 • Yüzeyde ihtiyaçlar
 • Derinde ihtiyaçlar
 • Sebep-sonuç ihtiyaçları
 • Somut ihtiyaçlar
 • Soyut ihtiyaçlar
 • Zaman bazlı ihtiyaçlar
 • Zamansız ihtiyaçlar
 • Öncelikli ihtiyaçlar
 • Ötelenmiş ihtiyaçlar
 • Doğal ihtiyaçlar
 • Suni ihtiyaçlar

İhtiyaç kavramı gerçektir.

İnsan, ihtiyaçlarından ibaret bir varlıktır.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insana “dürtüler” vasıtasıyla,

Yön verir.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanı “dürtüler” vasıtasıyla,

Yönelime ve akışa sokar.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanı “dürtüler” vasıtasıyla,

Harekete geçirir, hayatın anlamına dahil eder.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanı “dürtüler” vasıtasıyla,

Arayışa iter. Arayışta kılar. Arayışta tutar.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanı “dürtüler” vasıtasıyla,

Duyarlı hale getirir. Radarlarını açar. Algılarını seçici hale getirir.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanın “dürtüler” vasıtasıyla,

Akıl ve gönül gözünü açar. İhtiyaçların yerini görebilme melekelerini keskinleştirir.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanın “dürtüler” vasıtasıyla,

Soru sorma ve sorgulama melekelerini daha canlı kılar. Böylece insan ihtiyaçlarını karşılama noktasında hedefini bulur.

Ancak ihtiyaçlarıdır ki insanın “dürtüleri” vasıtasıyla,

Kafasını kaldırıp hayata daha bilinçli bakmasına, hayatla daha uyumlu olmasına, hayatla, diğer insanlarla ve en önemlisi kendisiyle barışık ve özgüvenli-öz bilinçli yaşamasına sebep olur.

İnsanın yaşayabilmesi için havaya, suya, yemeye, uyumaya, ihtiyacı vardır.

İnsanın yaşayabilmesi için sevmeye, sevilmeye, sevgiyi ruhsal olarak özümsemeye ihtiyacı vardır.

İnsanın yaşayabilmesi için iletişim kurmaya, iletişime geçmeye, diğer insanlarla iletişimde kalmaya ihtiyacı vardır.

İnsanın yaşayabilmesi için öğrenmeye, gelişmeye, hayatta var olan değişimle beraber değişmeye ihtiyacı vardır.

İnsanın yaşayabilmesi için, kendini bilmeye, kendi olmaya, kendini gerçekleştirmeye, bir düşünce, bir hedef, bir vizyon ve hayat amacının peşinden koşmaya ihtiyacı vardır.

İnsanın yaşayabilmesi için kendini ifade etmeye, toplum içinde kabul görmeye, varlığı kabul edilmeye ve başka insanlarla bir arada ideal anlamda yaşamaya ihtiyacı vardır.

Bütün bu ihtiyaçlar yelpazesi sonuçta ne doğurur?

Arayışı.

Arayış ne doğurur?

Hareketi.

Çünkü insan ancak ararsa ve aradığı ihtiyaç yönünde hareket ederse ihtiyacını “bulmaya” ve ihtiyacını gidermeye hak kazanacaktır.

Alışveriş hareketi; dünya üzerinde insanların doğalarında var olan saiklerin harekete geçirici gücüyle kendiliğinden ya da yine insanların suni dürtülerle oluşturduğu ihtiyaç hislerinden kaynaklanan büyük dalgalardır.

İyi ki ihtiyaçlar var.

İyi ki ihtiyaçlar insan doğası üzerinde acı oluşturuyor, baskı ve stres üretiyor.

 • Yoksa nasıl dönecek alışveriş.
 • Yoksa nasıl dönecek ekonominin mega çarkları.
 • Yoksa nasıl gelişecek ticaret ve insan hayatını nasıl sürdürecek?

Bu yazıyı bitirirken ben de siz değerli okuyuculara şu güçlü soruyu sormak isterim.

-“Sizce neden yazdım ben bu yazıyı?”.

Çok düşünmeyin canım.

O hemen her şeyden kendine bir parça ve “pay alan” güçlü kavramı söyleyin gitsin.

Bu yazıyı yazma sebebim; tabii ki ihtiyaçtan!”

Aydın Yıldız

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir